place
Locatie
‘s-Gravelandseweg 258, Schiedam
phone
Bel ons
+31 6 81003710
access_time
Werkdagen
Maandag-Zaterdag
Hoe kunnen we u helpen?

Ons team bestaat uit ervaren consultants die hun expertise op hun vakgebied hebben aangetoond en die belang hechten aan ethische waarden en wetenschappelijke studies. We zijn hier om u te helpen met ons sterke team.

Afspraak
7/24 ondersteunende lijn

+31681003710

Volg Empathie

De adolescentie is de periode waarin de meest goede en de meest slechte impulsen met elkaar worstelen. (G. Stanley Hall)

Begeleiding van Adolescenten


Wat is Begeleiding van Adolescenten?

De adolescentie wordt vandaag de dag in onze samenleving als een onoplosbaar probleem gezien. Alles wat de adolescenten doen wordt als normaal beschouwd omdat het bij de adolescentie hoort. Daardoor wordt er bij problemen niet naar een oplossing gezocht.

De adolescentie is een lange periode van ontwikkeling. Tijdens deze periode kan de adolescent onwenselijk gedrag tonen. Het is van belang dat deze periode op een goede manier wordt gestuurd.

Ons adviesbureau geeft adolescenten advies op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, zelfvertrouwen, relatie met vrienden, schoolprestaties en angst voor de toekomst. Daarnaast houden wij ons ook bezig met het versterken van de communicatie tussen ouder en kind en de relatie van de adolescent met de familie en andere mensen.

Deze werkzaamheden worden samen met de moeder en de vader uitgevoerd. Zonodig wordt de school ook erbij betrokken.Situaties die vaak voorkomen;

  • Concentratieproblemen en Hyperactiviteit (ADHD),
  • Seksuele Identiteitsvorming,
  • Zelfvertrouwenproblemen,
  • Slaapproblemen bij adolescenten,
  • Identiteitsvorming bij adolescenten,
  • Leerproblemen,
  • Affectieve Stoornissen,
  • Depressie bij adolescenten.
Als je het als een “Drempel” ziet zul je struikelen, Maar zie het als een “Trede”, en je zult opklimmen. Maak afspraak arrow_right_alt
Copyright © 2024, Empathie Jeugd & Gezin. Alle rechten voorbehouden.. Sonamu